AKUSTIKA PRAHA > Služby > Návrhy a dodávky
cz en

Návrhy a dodávky akustických úprav a protihlukových opatření

Předpokladem kvalitních a účinných akustických úprav či protihlukových opatření je kvalifikovaný návrh. Odborné studie a návrhy řešení akustiky a protihlukové ochrany poskytujeme architektonickým a projektovým kancelářím, investorům, vlastníkům a provozovatelům objektů, průmyslovým závodům atd.

Akustika Praha je nezávislá na výrobcích a distributorech obkladů, podhledů, podlah a materiálů pro prostorovou akustiku a snižování hluku. Ze současné široké a poněkud nepřehledné nabídky těchto materiálů a výrobků proto ve svých řešeních používáme ty, které zaručí dobrou akustiku prostoru či potřebné snížení hluku, odpovídají požadovanému vzhledu a jsou pro zákazníka finančně nejvýhodnější.

Zkušenosti z mnoha realizovaných návrhů a vybavení špičkovou výpočetní a měřicí technikou jsou zárukou fundovaného a objektivního zhodnocení každého případu z hlediska účelnosti úprav. Ve stadiu výstavby jsou pracovníci Akustiky Praha připraveni formou technického dozoru kontrolovat a posuzovat kvalitu prací a převzít garanci za výsledek. Tento postup snižuje riziko nesprávné realizace, případně umožní minimalizovat náklady na nápravu nedostatků nekvalifikované realizace.

Akustika Praha může spolu s osvědčenými subdodavateli realizovat navržené akustické či protihlukové úpravy interiérů. Z celého širokého sortimentu výrobků pro úpravy akustiky a snižování hluku, které jsou v současnosti na trhu, vybírá ve spolupráci s projektantem ty nejvhodnější, případně tyto výrobky využívá pro zcela netradiční řešení.

Výsledkem je vždy optimální řešení z hlediska funkce, vzhledu a vynaložených nákladů. Akustika Praha zodpovídá za kvalitu prací subdodavatelů i za účelnost a účinnost realizovaného návrhu úprav.

Reference


 • hlasatelny a režie novostavby Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech
 • Studio 1 (Evropa) společnosti Barrandov studio v Praze
 • režie a hlasatelna studia FEBIO v Praze
 • poslechová místnost Produkce 6 společnosti Barrandov studio
 • studia a střižny televize Prima
 • dabingové studio Dalibora Lipského v Praze
 • bezodrazová místnost HAMU v Lichtenštejnském paláci v Praze
 • bezodrazová místnost Ústavu experimentální medicíny ČSAV v Praze
 • zkušebna Pražské komorní filharmonie
 • studia České televize v Praze na Kavčích Horách
 • hlasatelny a režie pracoviště Českého rozhlasu v Hradci Králové
 • plavecký bazén v Českých Budějovicích a v Hradci Králové
 • posluchárny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • sály Státní vědecké knihovny v Liberci
 • zasedací místnosti Krajského zastupitelstva v Liberci

Akustika Praha s.r.o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefon: 224 312 419 | Tel./Fax: 224 354 361 | akustika@akustika.cz

Akustika Praha je zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci pro měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí, měření doby dozvuku a zvukové izolace stavebních konstrukcí a měření činitele zvukové pohltivosti.

edited by N.E.S.P.I.
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi