AKUSTIKA PRAHA > Služby > Akreditovaná akustická a hluková měření
cz en

Akreditovaná akustická a hluková měření

V krátkých lhůtách poskytneme výsledky veškerých potřebných měření z oblasti hluku, prostorové a stavební akustiky, které mohou sloužit jako podklady pro rozhodování o nejvhodnějším využití prostorů, projektování úprav, územní, stavební a kolaudační řízení, stanovisko hygienické služby, vyřizování stížností apod. Akustika Praha je vybavena úředně ověřenými přístroji, umožňujícími přesná měření hluku, doby dozvuku místností a stavební neprůzvučnosti dělicích a obvodových konstrukcí staveb.


K měření v prostorové akustice používáme systém MLSSA (Maximum Length Sequence System Analyzer), který umožňuje zpracování výsledků měření v časové i kmitočtové doméně. Tak je možné získat hodnoty akustických veličin potřebné pro dostatečně podrobný objektivní popis kvality poslechových podmínek, používaný v nových mezinárodních normách z oblasti prostorové akustiky zaváděných postupně i do ČSN.

Akustika Praha je zkušební laboratoří č. 1482 akreditovanou u Českého institutu pro akreditaci pro měření hluku, stavební neprůzvučnosti, doby dozvuku a zvukové pohltivosti.


Za poslední léta jsme vypracovali tisíce měřicích protokolů akceptovaných hygienickými stanicemi a stavebními úřady.

Akustika Praha s.r.o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefon: 224 312 419 | Tel./Fax: 224 354 361 | akustika@akustika.cz

Akustika Praha je zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci pro měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí, měření doby dozvuku a zvukové izolace stavebních konstrukcí a měření činitele zvukové pohltivosti.

edited by N.E.S.P.I.
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi