AKUSTIKA PRAHA > Služby > Subjektivní testy
cz en

Subjektivní testy kvality poslechu hudby, kvality hudebních nástrojů a srozumitelnosti řeči

Teoretických i praktických zkušeností, získaných v minulosti při psychoakustických výzkumech v oblastech elektroakustiky, prostorové akustiky, akustiky řeči a hudebních nástrojů, využívá laboratoř aplikované psychoakustiky k řešení praktických problémů, týkajících se vnímání a posuzování zvuku.

Jedná se zejména o:
  • subjektivní (tj. poslechové) testování přenosové kvality elektroakustických zařízení a systémů (např. reproduktorových soustav, ozvučovacích systémů v automobilech, sálech aj.), a akustické kvality hudebních nástrojů
  • subjektivní testování akustické kvality sálů určených k poslechu hudby (koncertní sály, operní scény apod.)
  • zjišťování srozumitelnosti řeči v přednáškových a divadelních sálech, v hlučném prostředí, v halách pro veřejné účely apod.

Poslechový test navrhneme (včetně vypracování dotazníků, pokynů pro účastníky testu, testových formulářů), vybereme vhodné posluchače, uspořádáme, zpracujeme odpovědi posluchačů vhodnými statistickými postupy, interpretujeme výsledky testu, popř. uskutečníme jejich korelační analýzu v souvislosti s relevantními fyzikálními charakteristikami testovaných prostorů. Poskytujeme též odborné konzultace ke všem těchto otázkám.

K našim zákazníkům patří například Škoda Auto a. s. v Mladé Boleslavi, Zvukové studio Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, Státní zdravotní ústav v Praze, některé obchodní společnosti orientované na prodej audiotechniky a další. Navrhli a vedli jsme poslechové testy po rekonstrukci kongresového sálu Kongresového centra v Praze.Akustika Praha s.r.o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefon: 224 312 419 | Tel./Fax: 224 354 361 | akustika@akustika.cz

Akustika Praha je zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci pro měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí, měření doby dozvuku a zvukové izolace stavebních konstrukcí a měření činitele zvukové pohltivosti.

edited by N.E.S.P.I.
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi