AKUSTIKA PRAHA > Služby > Snižování hluku
cz en

Snižování hluku v obytných, kulturních a průmyslových budovách a jejich okolí

S nadměrným hlukem se setkáváme téměř denně. Obtěžuje nás a poškozuje naše zdraví v pracovním prostředí, doma i jinde. Hluk nám dokáže zkazit zážitek i z té největší kulturní události. Nejčastěji je hluk vnímán negativně v obytných místnostech, kam proniká ze zdrojů uvnitř budovy nebo z jejího okolí.

Velmi často používaným prostředkem snižujícím hluk z pozemní dopravy jsou protihlukové clony podél dopravních tras, chránící okolní obytnou zástavbu. Právě u těchto nemalých investic může optimální návrh výšky, délky a pohltivosti clony, zpracovaný na základě kvalifikovaného výpočtu, přinést při realizaci clony významné úspory.

Velkým problémem bývá hluk v pracovním prostředí, protože zde často dosahuje hodnot zhoršujících zdravotní stav těch, kteří jsou působení hluku vystaveni. Je známo, že nejvážnějším a nevratným důsledkem dlouhodobého pobytu člověka v nadměrně hlučném prostředí je postupná ztráta sluchu. Méně známé již je, že hluk nepříznivě ovlivňuje i mnohé další funkce organismu. Důsledkem pobytu v hlučném prostředí jsou zvýšená únava, ztráta pozornosti, snížení přesnosti pohybové reakce a s tím související pokles produktivity práce, nárůst zmetkovitosti výroby a počtu pracovních úrazů. Hluk lze v mnoha případech výrazně snížit bez vysokých nákladů. I zdánlivě jasnou situaci se vždy vyplatí kvalifikované posoudit. Cena kvalifikované hlukové studie je přitom pouze malým zlomkem nákladů na úpravu. Přesto jsou častým jevem neodborně navržené a nákladně realizované zásahy s překvapivě malým účinkem. Ve spolupráci se zákazníkem však lze téměř vždy nalézt účinné řešení. Kvalifikované měření, návrh a realizace se proto vždy vyplatí.
 
Na ochraně proti hluku v pracovním prostředí pravidelně spolupracujeme s řadou velkých i menších průmyslových závodů.


Akustika Praha s.r.o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefon: 224 312 419 | Tel./Fax: 224 354 361 | akustika@akustika.cz

Akustika Praha je zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci pro měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí, měření doby dozvuku a zvukové izolace stavebních konstrukcí a měření činitele zvukové pohltivosti.

edited by N.E.S.P.I.
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi